TwitThis

autisme op het werk

Afgelopen maand is het wereld autisme maand geweest.

De Nederlandse media hadden weining aandacht voor het thema, maar er is wel een stijgende lijn te zien in het aantal artikelen en programmas over autisme.

Dat veel, vooral amerikaanse en engelse, bloggers en twitters/twitteraars ruimschoots gebruik hebben gemaakt van internet om de kennis over autisme onder andere internetgebruikers te vergroten, heeft duidelijk gevolgen gehad.

We hebben meer vragen gehad dan anders en de diversiviteit was ook groter.

Zo viel het op dat er meer vragen kwamen over autisme op de werkvloer en autisme onder volwassenen.
We spreken hier over autisme. Hiermee bedoelen we in feite de lichte vormen van autisme spectrum stoornissen die voorkomen bij mensen die ongediagnosticeerd in het werkproces zijn opgenomen.

Doordat meer mensen weten wat de kenmerken van autisme zijn worden volwassenen met een autisme spectrum stoornis sneller herkend.

Regelmatig werd aangegeven dat irritatie over het steeds weer moeten vertellen hoe bepaald werk gedaan moet worden, omslaat in de wens de ander op een aangepaste wijze het werk aan te leveren en te komen tot een taakomschrijving die zo duidelijk mogelijk is.

Irritatie slaat om in zelf-reflexie en aanpassingen.

Terugkijkend op de adviezen die zijn gegeven komen een aantal hoofdlijnen naar voren.
Hoofdlijnen die overigens ook worden gebruikt in het onderwijs.

 • gebruik heldere taal (autisten nemen taal vaak letterlijk)
 • werk met plaatjes waarop handelingen te zien zijn, stroomdiagrammen etc.
 • verdeel complexe taken in overzichtelijke eenheden
 • geef een duidelijke omschrijving van het eindprodukt
 • geef een duidelijke planning
 • geef extra tijd om handelingen in te oefenen (een goed aangeleerde vaardigheid gaat nooit verloren en verdient zichzelf terug.)
 • kijk eens of de werknemer zelf een methode heeft gevonden om een taak tot een goed einde te brengen. Anders is niet altijd slechter.
 • geef aan wanneer initiatief wordt verwacht en bij wie men terecht kan
 • Sommige mensen hebben moeite met onregelmatigheid, herstarten na vrije dagen, plotselinge onderbrekingen. Houdt daar rekening mee.
 • Omdat niet alle volwassenen goed zijn in het herkennen van gezichten kan werkkleding herkenning van medewerkers in de weg staan. (Neem leesbare naambadges)
 • Zorg dat mededelingen op schrift staan.
 • Extra aandacht voor pauzes i.v.m. contact anderen.
 • Een positieve werksfeer is voor iedereen prettig.

0 reacties: