Voor vandaagMomenteel is de site "in de maak".

Vragen kunnen gewoon worden gesteld en worden met voorrang behandeld.

Site is under (re)contruction.

Don't hesitate to send us your questions.


Engelse regering vraagt advies

Veel ouders die onze regering benaderen klagen erover dat ze òf geen, òf een nietszeggend antwoord ontvangen.

De belangstelling voor autisme is in ons land minimaal, laat staan dat men oproept voor een soort nationale brainstorm voor maatregelen die het leven van volwassen autisten kunnen verbeteren.

In Engeland kan zoiets wel.

Zie hier.