medewerkers

Het is fijn te merken dat steeds meer mensen hun medewerking willen verlenen aan Actie voor Austisme.

Zo hebben zich een paar lezers en schrijvers gemeld, die een deel van hun vrije tijd willen besteden aan bewustmaking op het gebied van autisme.

Hierdoor is het mogelijk meer zaken te signaleren, zowel positief als negatief, en meer misstanden en misvattingen aan te pakken.

Het is belangrijk dat sprookjes over autisme de wereld uitgeholpen worden, en dat domme opmerkingen van sites verdwijnen.

Goede initiatieven moeten ondersteund worden en onder de aandacht worden gebracht van belanghebbenden.

Er gebeurt verschrikkelijk veel goeds in nederland, maar omdat we geen cultuur hebben van "zie mij" krijgen veel goede initiatieven niet de aandacht die ze verdienen.

Wil je meewerken, op wat voor gebied dan ook, geef even een sientje.

Het is de moeite waard.