Update

De afgelopen maanden zijn gebruikt om online zaken te verduidelijken aan webmasters en website-eigenaren.

Zo zijn diverse overheidssites erop geattendeerd dat autisme geen gedragsafwijking is, zijn reacties verzonden op onzinverhalen (autisme wordt niet door roken veroorzaakt) en is op vele plaatsen uitleg gegeven.

Tevens zijn nogal wat vragen beantwoord, oa. over wie wel en wie niet mag diagnostiseren, wat je mag verwachten tijdens het diagnostisch proces en waarom het goed is een diagnose te hebben.

Voorts hebben we ons bezig gehouden met het niveau van kennis bij beleidsmakers en leidinggevenden.

We komen hier later op terug.