TwitThis

PGB en dan? Professionaliteit en kwaliteit?

Na de introductie van het PGB zijn de adviesgroepjes, ondersteuningsbureaus en andere verrijkingsinitiatieven de pan uitgerezen.

Waar hulp nodig is, en geld te halen, zijn altijd mensen te vinden die zich niet storen aan het feit dat ze misschien op korte termijn iets goed doen, maar op lange termijn misschien meer kwaad doen dan goed.

Er is immers een groot verschil tussen verlichting van problemen en het veranderen van de oorzaak van de problemen.

De afgelopen maand en de komende maanden zullen mensen aangeschreven worden die zich opwerpen als hulpverleners ed. die activiteiten aanbieden zonder de vereiste kwalificaties op het gebied waarop ze willen werken.
Doel is ze brengen tot het bewustzijn dat autisten niet alleen recht hebben op ondersteuning, maar tevens recht hebben op de keus of ze kiezen voor iemand die maar wat doet, of iemand die speciaal voor iets is opgeleid.

Juist het gebied van autisme leent zich voor allerlei vormen van amateurisme, want er is in feite maar weinig kennis op dit gebied.

Er zijn in de zorg voor autisten mensen bezig en werkzaam die niet beschikken over de vereiste achtergrond om op een verantwoorde wijze mensen te begeleiden.

Niet alleen is het belangrijk bv. om te beschikken over diagnostische inzichten, zodat men in staat is autisme spectrum stoornissen te onderscheiden van autistiform gedrag, maar tevens is het belangrijk te weten wanneer bepaalde emoties, gedachten en gedragingen vallen binnen het autisme spectrum, binnen een bepaalde situatie of juist specialistische begeleiding behoeven.

Beroepsgroepen beschikken niet alleen over een beroepsethiek. Ze kunnen tevens terugvallen op een systeem van verzekeringen en nazorg, supervisie en intercollegiale consultatie.
Zij zijn ook onderworpen aan bepaalde minimale eisen wat betreft dossiervorming, privacywetgeving, kennis en vaardigheidsniveau, en bij- en nascholing.

Hiermee wordt niet alleen een zekere mate van basiskwaliteit gewaardborgd voor de cliënt, maar wordt de beroepsbeoefenaar tevens voorzien van een systeem van advisering en opvang indien zaken niet zo lopen als men verwacht.

Veel mensen die momenteel hun diensten aanbieden geven aan dat ze vanuit het PGB kunnen worden betaald en wekken daarmee de suggestie dat ze iets professioneels te bieden hebben.
In feite hebben ze geen werkelijke kwalificaties en professioneel netwerk.

Actie voor autisme pleit voor transparantie en bewustwording.

0 reacties: